11/14/2011

00.23Farsdags firande o födis firande dygnet runt. Sista bilden är av min syster Greta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti