7/17/2012

It guts like a fish to see how he's grown


Hemma. Gud att ja saknar honom... på veckoslute kommer han entligen hem fö en stund. Nu stickee ja iväg o träna! Laterloo!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti